Årsmøte- og kurshelg 2016

Det er på tide å melde seg på FFMUs årsmøte- og kurshelg 8.-10. april, og vi i styret gleder oss til å møte dere igjen! Kurstema denne gang blir “Reiseliv for funksjonshemmede”, og vi holder oss på Park In på Gardermoen.

 

Påmeldingsskjema finner du på http://goo.gl/forms/sJi0EVDNC5

Egenandel: 600,- (Dette dekker reise, overnatting og kost. Trenger du assistent går denne gratis.

Påmeldingsfrist 7. mars

 

Det blir lagt opp til mye tid til å bli kjent med nye folk, samt snakke med gamle. Det blir også god mat, mye moro, og forhåpentligvis fantastisk stemning, det sørger vi alle for!

 

Følg med på Facebook-siden vår. Der vil det komme mer informasjon når det blir klart. Siden finner du på https://www.facebook.com/ForeningenForMuskelsykesUngdom/

 

Kontakt styret på e-post-adressen ffmu@ffm.no om du lurer på noe.

 

Håper vi sees på kurs!

FFMU har fått seg blogg!

http://ffmu.blogg.no/
Vi har nå bestemt oss for å starte en blogg, og ønsker at dette skal være en god måte for våre medlemmer å dele sine historier med oss, og alle lesere. Vi vil også poste nyttige tips og triks, og tar gjerne imot forslag til saker som bør publiseres her. Har du en sak, historie eller annet relevant stoff setter vi stor pris på om du vil sende det til oss på mail ffmu@ffm.no!

Årsmøte- og kurshelg 2015

FFMU ønsker igjen alle våre medlemmer velkommen til kurshelg 10.-12. april 2015. Som vanlig vil vi befinne oss på Gardermoen. Kurstema denne gang vil være «Boligtilpasning i hverdagen».

Quality Airport Hotell Gardermoen huser oss denne helgen. Hotellet er godt tilrettelagt, med store og tilrettelagte HC-rom.

Årsmøtet vil også finne sted denne helgen, nærmere bestemt lørdag den 11. april 2015. Klokkeslett vil komme senere.

Påmeldingsskjema finner du på http://goo.gl/zlpLL5
Egenandel: Kr 600,- (Egenandelen dekker reise, overnatting og kost. Trenger du å ha med assistent går denne gratis.)
Påmeldingsfrist: 20. mars

Det blir masse tid til å bli kjent med nye folk også på denne kurshelgen, som tidligere. Det blir god mat i hotellets restaurant, mye moro og forhåpentligvis god stemning. Vi håper også å få til QUIZ-kveld.

Følg med på Facebook-siden vår! Der vil det komme mer informasjon når det blir klart. Siden vår finner du på https://www.facebook.com/ForeningenForMuskelsykesUngdom

Kontakt styret på e-post-adressen ffmu@ffm.no om du lurer på noe.

Vi gleder oss til å se deg på kurs- og årsmøtehelg!

Innkalling til årsmøte 2013

Det innkalles herved til Foreningen For Muskelsykes Ungdom sitt årsmøte 2013. Dette vil bli avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen, lørdag den 9. november 2013 kl. 17.00. Vedlagt finnes dagsorden.

Dersom du har saker du ønsker å legge frem på årsmøtet 2013, må disse være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet avholdes. Samme helg arrangerer vi også kurset Ung og muskelsyk i arbeidslivet. Kurset er rettet mest mot deg som er ung og muskelsyk og som enten ønsker deg ut i arbeidslivet eller er der allerede. Programmet er ikke spikret ennå, men vi har invitert FFO til å snakke om overgangen fra utdanning til arbeid. I tillegg vil vi gjerne høre fra NAV om hva som finnes av forskjellige støtteordninger for funksjonshemmede som ønsker seg ut i arbeidslivet. Vi ønsker også å lære mer om gründermuligheter og det å starte egen bedrift. Og ikke minst høre fra en muskelsyk selv om hvordan veien ut i arbeidslivet har vært. Det vil bli tatt pauser etter behov.

Det blir masse tid til å bli kjent med nye folk denne helgen, som tidligere, det blir god mat i hotellets restaurant, mye moro og forhåpentligvis god stemning.

Påmeldingsfrist for kurset er 24. oktober, og du melder deg på her: http://goo.gl/LsQzPj

Med vennlig hilsen

Styret i FFM

Aktiv Uke 2013 er bestemt!

Aktiv Uke-komitéen vil med dette ønske velkommen til Aktiv Uke 2013! I begynnelsen sommer pakker vi snippesken og reiser til Musholm Bugt Feriecenter i Danmark for en herlig uke i fellesskap. Avreise fra Oslo er 12. juli, og vi kommer hjem den 21. juli. Dette er første gang vi ungdommene arrangerer Aktiv Uke utenfor Norges grenser, og vi gleder oss stort!

Aktiv Uke 2013 vil bli et sosialt møtepunkt for ungdom mellom 15 og 35 år. Vi vil samle ungdom fra hele landet, og legge opp et spennende program. Det vil bli aktiviteter som tivolitur, hobbyverksted, strandturer og mye annet spennende!

Vi vil også legge opp uka slik at vi får tid til noen minikurs med temaer som BPA, utdanning og arbeid, fritid, selvforsvarskurs og annet.

Musholm Bugt Feriecenter er godt tilrettelagt. Har du behov for det kan du få takheis i leiligheten, dusjstoler osv. Vi vil ha med 10 fellesassistenter. De som har behov for egne assistenter vil selvfølgelig få dekket reise og opphold for disse.

Det blir satt opp felles transport. For de som ikke vil bruke denne, dekker vi billigste reisemåte. For de som velger å kjøre selv så dekker vi 2 kr. km pr bil.

Egenandel: 1000,-
Aldersgrense: Fra 15 år til 35 år
Påmeldingsfrist (utvidet): 25. januar.
Bindende påmelding.

Meld deg på elektronisk her: goo.gl/JV3cn

For mer info, kontakt Laila Bakke på e-post laila1bakke@gmail.com

Årets høstkurs er spikret

Som tidligere annonsert i Muskelnytt, samt i e-postutsending, postutsending OG på Facebook-gruppa vår, så vil FFMUs kombinerte årsmøte og høstkurs finne sted på Park Inn, Gardermoen fra fredag 19. oktober kl 17 til søndag 21. oktober. Foruten årsmøtets faste agenda kan vi by på kurset Livsglede – utfordringer i en annerledes hverdag.

Programmet for kurset begynner med foredrag og gruppeoppgaver med Cecilie Thommessen, FFMUs egen psykolog ? Metoden «mindfullness» vil bli benyttet. Deretter vil Art of Living veilede oss gjennom pusteteknikker og enkle øvelser. Line Langaard Solberg er coach med 3-årig utdanning innen NLP og vil fokusere på bevisstgjøring i forhold til hvilke verdier og ressurser man allerede har. Inni mellom alt dette vil vi avholde årsmøtet 2012. Det vil bli tatt pauser etter behov.
Det blir masse tid til å bli kjent med nye folk denne helgen, det blir god mat i hotellets restaurant, mye moro og forhåpentligvis god stemning.  Vi satser også på QUIZ-kveld, så alle bør øve på allmennkunnskapene sine frem til vi møtes:-)
Påmeldingsfrist er 5. september, og du melder deg på her: http://goo.gl/TU76x

Kontakt ffmu@ffm.no om du lurer på noe.

Ny kunnskap om ungdom og arbeid

Nordlandsforskning i Bodø avslutter i disse dager et forskningsprosjekt der man i en periode på fire år har fulgt 20 unge funksjonshemmede i fasen der utdanningen er i ferd med, eller nettopp er avsluttet, og utfordringen er å skaffe seg et fast arbeid.

I prosjektrapporten er et av hovedtemaene manglene og bøygene i både regelverk og forvaltning. Dette er en hovedårsak til at unge funksjonshemmede har vansker med å lykkes i overgangen mellom utdanning og arbeid.

Mer konkret hevder rapporten at lov- og regelverk, samt forvaltningens spilleregler ofte har mer å si i utformingen av tiltak og oppfølgingen av brukeren enn hensynet til selve brukeren.

FFO i referansegruppen

Rådgiver Stian Oen i FFO har deltatt i forskningsprosjektets referansegruppe.

-Når rapporten fra forskningsprosjektet foreligger, vil denne gi oss ny og verdifull kunnskap om en av de viktigste fasene i funksjonshemmede og kronisk sykes liv, sier han.

-Problemstillingene som angår unge funksjonshemmede i nettopp denne fasen av livet har vært forsøkt satt på dagsorden fra FFOs side i mange år, uten at vi har lykkes i særlig grad. Forhåpentligvis vil denne forskningsrapporten gi oss ny og forsterket argumentasjon for hvorfor det er så viktig at myndighetene kommer skikkelig på banen på dette feltet, håper Stian Oen.

Stortingsmelding i anmarsj

Regjeringen har varslet fremleggelsen av en bredt anlagt stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering i slutten av oktober. Overgangen mellom utdanning og arbeid og de særskilte utfordringene unge funksjonshemmede møter på her vil være ett av temaene FFO vil fokusere særskilt på i arbeidet med denne meldingen.

Kilde: FFO Nyhetsbrev

CD-rom prosjektet «Ung og Muskelsyk»

Cd-rom’en følger tre unge muskelsyke gjennom en vanlig dag. Et av målene med prosjektet er å vise at når en har en muskelsykdom møter en flere utfordringer i hverdagen enn et ”vanlig” menneske, men med hjelpemidler er det enkelt å fungere godt.

Når en er funksjonshindret er det lett å bli stigmatisert, og plasser i en bås. Med denne cd-rom’en viser vi at muskelsyke er like forskjellige individer som alle andre.Våren 2003 søkte Foreningen for Muskelsykes Ungdom, FFMU, om midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering til å gjennomføre prosjektet ”Ung og Muskelsyk”.

Bakgrunnen for søknaden var at våre medlemmer ofte blir spurt om å komme rundt til skoler og helseinstitusjoner om å holde foredrag om det å være muskelsyk. Det er ikke lett å stå foran en forsamling å snakke om seg selv, dette hindret mange fra å stille opp på slike henvendelser. Materiellet FFMU hadde var gammelt og dårlig, og derfor søkte vi om midler til å lage en informasjons cd-rom om det å være ung og muskelsyk som kunne brukes når en holder slike foredrag.

Send en e-post til FFM for å bestille "Ung og Muskelsyk" som er gratis (se "kontakt" på våre nettsider).