Velkommen til FFMU   Click to listen highlighted text! Velkommen til FFMU

Årets høstkurs er spikret

Som tidligere annonsert i Muskelnytt, samt i e-postutsending, postutsending OG på Facebook-gruppa vår, så vil FFMUs kombinerte årsmøte og høstkurs finne sted på Park Inn, Gardermoen fra fredag 19. oktober kl 17 til søndag 21. oktober. Foruten årsmøtets faste agenda kan vi by på kurset Livsglede – utfordringer i en annerledes hverdag.

Programmet for kurset begynner med foredrag og gruppeoppgaver med Cecilie Thommessen, FFMUs egen psykolog ? Metoden «mindfullness» vil bli benyttet. Deretter vil Art of Living veilede oss gjennom pusteteknikker og enkle øvelser. Line Langaard Solberg er coach med 3-årig utdanning innen NLP og vil fokusere på bevisstgjøring i forhold til hvilke verdier og ressurser man allerede har. Inni mellom alt dette vil vi avholde årsmøtet 2012. Det vil bli tatt pauser etter behov.
Det blir masse tid til å bli kjent med nye folk denne helgen, det blir god mat i hotellets restaurant, mye moro og forhåpentligvis god stemning.  Vi satser også på QUIZ-kveld, så alle bør øve på allmennkunnskapene sine frem til vi møtes:-)
Påmeldingsfrist er 5. september, og du melder deg på her: http://goo.gl/TU76x

Kontakt ffmu@ffm.no om du lurer på noe.

Ny kunnskap om ungdom og arbeid

Nordlandsforskning i Bodø avslutter i disse dager et forskningsprosjekt der man i en periode på fire år har fulgt 20 unge funksjonshemmede i fasen der utdanningen er i ferd med, eller nettopp er avsluttet, og utfordringen er å skaffe seg et fast arbeid.

I prosjektrapporten er et av hovedtemaene manglene og bøygene i både regelverk og forvaltning. Dette er en hovedårsak til at unge funksjonshemmede har vansker med å lykkes i overgangen mellom utdanning og arbeid.

Mer konkret hevder rapporten at lov- og regelverk, samt forvaltningens spilleregler ofte har mer å si i utformingen av tiltak og oppfølgingen av brukeren enn hensynet til selve brukeren.

FFO i referansegruppen

Rådgiver Stian Oen i FFO har deltatt i forskningsprosjektets referansegruppe.

-Når rapporten fra forskningsprosjektet foreligger, vil denne gi oss ny og verdifull kunnskap om en av de viktigste fasene i funksjonshemmede og kronisk sykes liv, sier han.

-Problemstillingene som angår unge funksjonshemmede i nettopp denne fasen av livet har vært forsøkt satt på dagsorden fra FFOs side i mange år, uten at vi har lykkes i særlig grad. Forhåpentligvis vil denne forskningsrapporten gi oss ny og forsterket argumentasjon for hvorfor det er så viktig at myndighetene kommer skikkelig på banen på dette feltet, håper Stian Oen.

Stortingsmelding i anmarsj

Regjeringen har varslet fremleggelsen av en bredt anlagt stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering i slutten av oktober. Overgangen mellom utdanning og arbeid og de særskilte utfordringene unge funksjonshemmede møter på her vil være ett av temaene FFO vil fokusere særskilt på i arbeidet med denne meldingen.

Kilde: FFO Nyhetsbrev

CD-rom prosjektet «Ung og Muskelsyk»

Cd-rom’en følger tre unge muskelsyke gjennom en vanlig dag. Et av målene med prosjektet er å vise at når en har en muskelsykdom møter en flere utfordringer i hverdagen enn et ”vanlig” menneske, men med hjelpemidler er det enkelt å fungere godt.

Når en er funksjonshindret er det lett å bli stigmatisert, og plasser i en bås. Med denne cd-rom’en viser vi at muskelsyke er like forskjellige individer som alle andre.Våren 2003 søkte Foreningen for Muskelsykes Ungdom, FFMU, om midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering til å gjennomføre prosjektet ”Ung og Muskelsyk”.

Bakgrunnen for søknaden var at våre medlemmer ofte blir spurt om å komme rundt til skoler og helseinstitusjoner om å holde foredrag om det å være muskelsyk. Det er ikke lett å stå foran en forsamling å snakke om seg selv, dette hindret mange fra å stille opp på slike henvendelser. Materiellet FFMU hadde var gammelt og dårlig, og derfor søkte vi om midler til å lage en informasjons cd-rom om det å være ung og muskelsyk som kunne brukes når en holder slike foredrag.

Send en e-post til FFM for å bestille "Ung og Muskelsyk" som er gratis (se "kontakt" på våre nettsider).

Click to listen highlighted text!