Invitasjon til Sex- og Samlivskurs 13.-15. november!

Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU) inviterer medlemmene sine til Sex- og Samlivskurs 13.-15. november på Quality Airport Hotel Gardermoen, og vi håper at DU vil komme! Påmeldingsfrist: 12. oktober 2015.

Vi har fått tak i gode foredragsholdere. Ola Schrøder Røyset, som nå er ute med bok, snakker om sine erfaringer rundt seksualitet når man er for svak til å tilfredsstille seg selv. Cecilie Kjensli snakker om sexleketøy og stillinger, og Cecilie Thommessen snakker om skyldfølelse som kan oppstå i et forhold hvor en eller begge er muskelsyke.

Påmeldingsfrist: 12. oktober 2015.

Egenandel: Kr 600,- (Egenandelen dekker reise, overnatting og kost. Trenger du å ha med assistent går denne gratis.)

Påmeldingsskjema

Følg med på Facebook-siden vår! Der vil det komme mer informasjon når det blir klart. Siden vår finner du på https://www.facebook.com/ForeningenForMuskelsykesUngdom

 

Kontakt styret på e-post adressen ffmu@ffm.no om du lurer på noe.

Vi gleder oss til å se deg på kurshelg!

Vil du delta på leir på Frambu i sommer?

Fra juni til august arrangerer Frambu fire begivenhetsrike leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser. Husk å søke innen 1. mars hvis du vil være med!

Leir på Frambu er kurs for personer mellom 10 og 35 år med sjeldne eller lite kjente diagnoser. Deltakere deltar uten foreldre eller assistenter til stede.

Sommeren 2012 arrangerer Frambu følgende leire:
Frambuleir 1: 25.06-06.07 – for barn mellom 10 og 16 år
Frambuleir 2: 09.07-20.07 – for ungdom mellom 16 og 30 år
Frambuleir 3: 23.07-03.08 – for ungdom mellom 14 og 20 år
Frambuleir 4: 06.08-12.08 – for voksne mellom 18 og 35 år

NB: På grunn av organisering og bemanning, kan vi dessverre ikke tilby plass til personer med omfattende kommunikasjons- og pleiebehov eller krevende psyksike plager på disse leirene.
Her finner du mer informasjon om Frambuleirene i 2012.

Egen leir for voksne med en av Frambus diagnoser
Fra 4. – 8. juni arrangerer Frambu en egen leir for voksne over 30 år med en av Frambus diagnoser som kan medføre lærevansker, noe sosial-/samhandlingsvansker og/eller mild til moderat utviklingshemning. Aktuelle diagnoser kan for eksempel være Williams` syndrom, Prader-Willis syndrom, Noonans syndrom og velocardiofacialt syndrom. På helseleir vil deltakerne få treffe andre i samme situasjon og oppleve fellesskap med hverandre. Det legges til rette for at den enkelte skal få oppdage nye muligheter og prøve ut ulike aktiviteter i et tilrettelagt miljø. Det forutsettes at deltakere på leiren kan nyttiggjøre seg og delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med andre deltakere. Søknadsfrist er 29. mars 2012.
Les mer om denne leiren her.