Samarbeidspartnere

Om Prima Assistanse       

Prima Assistanse er en profesjonell, trygg og nær leverandør av BPA-tjenester (brukerstyrt personlig assistanse).

 

Vi har konsesjon og leverer våre tjenester i en rekke kommuner og har kontorer i alle landets regioner. Prima Assistanse har levert BPA siden 2013 og vårt mål er å være den beste leverandøren av BPA-tjenester ved å gi personlig oppfølging både til hver enkelt arbeidsleder og til kommunen.                            Vi har likemenn fra alle regioner som utgjør vårt BPA-råd.                                        På denne måten sikrer vi kvalitet, utvikling og kontinuerlig forbedring av våre tjenester.